Last edition
21-5-2018
KICZ, CZYLI KULTURA I CZŁOWIEK


Brak postów na forum
Warsztaty
 wydawca

nazwa wydawcy
Wioletta Krawczyk i uczniowie


nazwa qmama
KULTURA I CZŁOWIEK

adres
GÓRNO

data rejestracji
1-12-2015

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów SP. Naszym zamiarem jest, aby gazetka była interesująca, opisywała ciekawe wydarzenia z życia szkoły, aby pojawiały się w niej tematy bliskie uczniom i to na najwyższym poziomie.
Poznaj skład redakcji
Lista wydań
nazwa wydania
21-5-2018
nazwa wydania
3-4-2018
nazwa wydania
16-2-2018
nazwa wydania
30-12-2017