Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Spis treści:

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI: SPRAWNOŚCI- CO I JAK? Harcerskiego rozwoju ciąg dalszy! Na kolejnych stronach gazetki znajdziecie wiele ciekawych sprawności jakie można zdobyć w najbliższym czasie. Poznacie wymagania i propozycje zadań, które należy wykonać w sprawności kucharza** i fotoamatora**. OBÓZ 2014- LUBIANKA Wielkimi krokami zbliżają się wyczekiwane przez harcerzy wakacje. Nie masz jeszcze żadnych planów? Nie wiesz jak miło spędzić czas? Nie martw się. Hufiec organizuje kolejny niezapomniany, fantastyczny i ciekawy obóz harcerski. Kierunek? Góry Świętokrzyske! PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ… Zlot sportowy!? Tak, to właśnie o nim mowa! Jak co roku cieszy się ogromną popu-larnością. Również ostatnio nie brakowało na nim zuchów, harcerzy, harcerzy star-szych oraz wędrowników. Zacięta rywalizacja w koszykówkę, siatkówkę, wyścigi rzędów oraz wielu innych dziedzin sportowych zintegrowała harcerzy i z roku na rok jest lepsza atmosfera. Gorąco zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.

Od redkacji ....................... str.3 Z plecakiem przez świat ....................... str.4 Sprawności - co i jak? ....................... str.6 Pierwsza pomoc ....................... str.9 Obóz hufca 2014 ......................... str.10 Zlot sportowy ......................... str.16 COOLtura harcerska ........................ str.20 Gotuj z nami - harcerzami ......................... str.22 Od redkacjiCzuwaj! Kochani! Prezentujemy wam kolejny numer „Podlaskiej Drużyny” Jest to ciekawa lektura na słoneczną wiosnę W tym numerze zobaczycie co takiego wydarzyło się w naszym hufcu, dowiecie się jak miło spędzić czas w wolny weekend a także pojawią się recenzje wielu ciekawych książek. W tym numerze Rick Riordan i Czerwona Piramida. Przypominamy również o naszej stronie interetowej: www.podlaskadruzyna.manifo.com na której znajdziecie kilka ciekawych informacji :) Zapraszamy do lektury! Redakcja Podlaskiej Drużyny Z plecakiem przez Świat
Przyszła wiosna


Punktualność jest cechą królów. Hołdując tej pięknej zasadzie wiosna przyszła do nas w tym roku dokładnie 21 marca. Klucze żurawi nad osiedlową biedronką nie pozostawiają miejsca na dyskusję nad zagadnieniem obecności wiosny. Nadejście tej pory roku jest ewidentnym sygnałem do wyjęcia roweru z piwnicy, balkonu, komórki, szafy itp. Zanim jednak zaproponuje wam, drodzy czytelnicy nowe ciekawe trasy oraz ciekawe miejsca należy przygotować w sposób właściwy rower do nowego sezonu !!!!!!!!!! Do podstawowych zabiegów związanych z przygotowaniem roweru do sezonu należy zaliczyć: 1. Mycie – podstawa. Czysty rower to nie tylko estetyka, ale także większy komfort jazdy 2. Sprawdzenie stanu opon. Opony powinny mieć „przyzwoity” bieżnik, tzn. nie być łysy jak Kojak, popękany jak polskie drogi, nie powinno na nim być widocznych guzów i innych anomalii. Należysprawdzić ciśnienie w oponach. Dobrym sposobem jest napompowanie opon wieczorem i pozostawienie na noc w celu ponownego sprawdzenia rano. 3. Sprawdzenie stanu hamulców. Sprawdzamy stan klocków, naciągu linek, oraz stan pozostałych elementów 4. Sprawdzamy stan przerzutek oraz łańcucha. Smarowanie. Pamiętajmy, iż zasada i więcej tym lepiej w tym miejscu nie do końca się sprawdza. Za duża ilość substancji smarującej będzie sprzyjać zbieraniu i kumulowaniu zanieczyszczeń, które mogą powodować szybsze zużycie ruchomych części i mechanizmów. Przygotowanie roweru do sezonu może być bardzo dobrym pomysłem na zbiórkę zastępu czy drużyny. Nie tylko stawarza możliwość wymiany doświadczeń i informacji, ale także pozwala na dostęp do właściwych narzędzi. Pamiętajmy, iż właściwie przygotowany rower nie tylko zwiększa komfort ale przede wszystkim bezpieczeństwo wycieczek rowerowych. Z harcerskim pozdrowieniem pwd. Andrzej Ryś Sprawności - co i jak ?
Marzec- miesiąc harcer-skich biwaków. Dobrym pomysłem będzie zdo-bycie niżej przedsta-wionych sprawności.


Kucharz** Zadania wymagane do zdobycia spra- wności: 1.Zbudował trzy ro- dzaje kuchni polo- wych. Zbliżający się wyjazd drużyny lub zastępu jest świetną okazją do zbudowa- nia kilku rodzajów kuchni polowych. Mimo wielu trudno- ści nie należy się poddawać. Jest to trudne zadanie do wykonania, ale ka- żdy wcześniej czy później sobie z nim poradzi. 2.Osłonił kuchnię przed deszczem. Niestety pogoda w marcu płata figle i niespodziewanie mo że zacząć padać. Do wcześniej przy- gotowanej kuchni należy zbudować również daszek aby nie napadało i nie popsuło kuchni. 3.Na kuchni polowej lub kuchence turysty-cznej przygotował dwa ciepłe posiłki, w tym obiad z co naj-mniej dwóch dań. Zadanie nie jest trudne. Należy przy- gotować ciepłe po- siłki na biwak, obóz ewentualnie zlot. Gotować powinni- śmy na kuchni po- lowej. 4.Pokierował przygotowaniem trzech posiłków dla obozu, w tym obia- du z co najmniej dwóch dań.Kucharzom i kucha- rkom na biwaku czę sto jest potrzebna pomocna dłoń. Powi nniśmy wyjść z ini- cjatywą pomocy i w wolnej chwili przy- gotować posiłek. Wtedy stajemy na wysokości zadania i możemy poczuć się kucharzami z pra- wdziwego zdarze- nia. Będzie to dla nas również ogro- mna frajda. 5.Przygotował potrawę bez użycia naczyń (rybę w li- ściach, ciasto na kiju, pieczone jaja, itp.). Przygotowanie takowej potrawy będzie super zaba- wą dla drużyny. WAŻNE! Zdobywanie sprawności kucharza może być formą zaliczenia próby na stopień wywiadowcy- tropicielki w zakre- sie obozownictwa (kucharstwa). Fotoamator** 1.Wykonał serię zdjęć (co najmniej 30) z życia drużyny - prawidłowo dobrał czas naświetlania posługując się tabe- lką lub światłomie-rzem, ustalił odle-głość "na oko", dal-mierzem lub na matówce, skomponował obraz. Można zapropo- nować drużynie aby zostać ich fotogra- fem i upamiętniać zdjęciami wszystkie wydarzenia w któ- rych bierze udział zastęp lub drużyny. 2.Wywołał film. Sporządził z wywoła nego filmu 20 od- bitek stykowych lub powiększeń.

dh. Anna Bajbert

To zadanie udosko-nali posługiwanie się w wielu programach fotograficznych. Dowiemy się wielu ciekawych informacji i odkryjemy tajniki fotografii. 3.Wywiesił wyko- nane przez siebie prace w harcówce, szkole lub wkleił do kroniki drużyny. Warto pochwalić się swoim talentem na forum drużyny. Powie-szenie zdjęć w har-cówce umili spę-dzanie czasu na zbiórce i będzie czę-stym powrotem do wspomnień jakie były np. na zlocie, obozie lub biwaku. WAŻNE! Zdobywanie spra- wności fotoama- tora może być formą zaliczenia próby na stopień wywiado-wcy/tropicielki w zakresie umiejętno-ści praktycznych (pracy rąk). Pamiętajmy, że pierwsze minuty po wypadku mogą decydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Mamy obowiązek pomóc potrzebującym, ale powinniśmy wiedzieć jak pomóc, żeby nie zaszkodzić.
Pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności.


Utrata przytomności – to stan, w którym posz-kodowany nie reagu-je na bodźce zewnę-trzne. Przy utracie przytom-ności spostrzeganie, podobnie jak we śnie, jest zniesione, różnica polega na tym, że śpiącego można w każdej chwili obudzić, podczas gdy nieprzy-tomnego nawet silne bodźce (optyczne, akustyczne, bólowe) nie przywracają wcale albo bardzo niezna-cznie do przytomności. Przyczyny utraty przytomności: 1.wstrząśnienie mózgu 2.omdlenie 3.zaburzenie w dop-ływie krwi do mózgu 4.krwawienie mózgu i obrzęk mózgu 5.zmiany chemiczne we krwi Postępowanie: 1.Wezwanie pomocy 2. Ocena oddechu. 3. Analiza przyczyn i możliwych nastę-pstw. 4.Jeżeli poszkodowany oddycha, po wyklucze-niu urazów – układamy go w pozycji bezpie-cznej i regularnie kon-trolujemy oddech. Natalia Księżopolska OBÓZ 2014
LUBIANKA GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE


Każdy, kto choć raz był na obozie harcerskim zdaje sobie doskonale sprawę, iż jest to niezapomniana przygoda gwaran-tująca moc wspa-niałych przeżyć. Obozowe przyjaźnie bardzo często zos-tają na całe życie, a anegdoty i opowie-ści z obozowych przygód przewijają się wśród wielu harcerskich gawęd i wspomnień. Wszystkim tym, którym nie było je-szcze dane ucze-stniczyć w harcer-skim obozie pozostaje nam ży-czyć, jak najszyb-szego nadrobienia tego niesłychanego zaniedbania. W tym roku Hufiec „Podlasie” w Siedlcach im. Henryka Sienkiewi-cza przygotował propozycję obozu w Górach Świętokrzy-skich. Obozowisko znajduje się na terenie Harcer-skiego Ośrodka Obozowego „Lubianka” położo-nego nad zalewem „Lubianka” w Stara-chowicach. Obóz odbędzie się w dniach 2 – 15 sierpnia z hasłem przewodnim „Ślada-mi żołnierzy wyklę-tych” Miejsce obozu nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż Góry Świętokrzyskie były miejscem szczególnejaktywności oddziałów partyzanckich. Program obozu obfituje w liczne wycieczki oraz mnóstwo ciekawych zajęć. Mogę, w tym miejscu, jedynie zdradzić, iż czeka nas m. in. zwiedzanie jaskiń i podróż zabytkowym pociągiem. Już dziś zapraszam wszystkich harcerzy naszego hufca do uczestnictwa w obozie harcerskim „Lubianka 2014” Z harcerskim pozdrowieniem pwd. Andrzej RyśHarcerskie Igrzyska 2014!
Łosice, weekend, ogromna sala gimnastyczna i mnóstwo wspa-niałych ludzi. Jak wyglądał zlot sportowy 2014?


7. marca zostały otwarte Igrzy-ska Olimpijskie 2014. Jak? Zapaleniem i przekazaniem ognia olimpijskiego, prezentacją świetnie przygotowanych drużyn i wiecznie młodych gwiazd Olimpu. Następnego dnia harcerze zostali wyciągnięci ze śpiworów wcześnie rano. Czekał ich wyczerpujący dzień. Na szczęście pożywne posiłki i duch drużyny dodawały im siły. Rywalizowano w czterech grupach wiekowych – zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. W międzyczasie panowie zaśpiewali paniom „Sto lat” z okazji Dnia Kobiet (za co pięknie dziękujemy♥). Wśródkonkurencji znalazły się m.in. koszykówka, wyścigi rzędów i turniej bocci. Sportową sobotę zakończył mecz siatkówki Harcerze - Instruktorzy. Na wieczornym apelu doceniono wszystkie starania i każdy uczestnik zlotu dostał medal, a zwycięzcy otrzymali puchary. Zlot zakończył się w niedzielę, 9 marca, tradycyjnym sprzątaniem :) Iza SuplewskaCOOLtura harcerska
Część z Was z pewnością zna Ricka Riordana – autora bestsellerowych se-rii „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” oraz „Olimpijscy herosi”, inspirowanych mitologią grecką. Jednak pan Riordan nie poprzestał tylko na tym! Czy słyszeliście już o „Czerwonej Piramidzie”, opowieści pełnej intryg i... egipskich bóstw?


Carter Kane to chłopak o niezwyk-łym życiu. Czas spędza na nieustan-nym podróżowaniu ze swym ojcem, wybitnym egiptologiem, po całym świecie, jednocześnie ucząc się i zdo-bywając doświadczenie. Mimo że nigdy nie zaznał życia zwykłego nas-tolatka i nie chodził do szkoły, wie-dzą przewyższyłby z pewnością niejednego. Jego młodsza siostra, Sadie Kane, wiedzie zupełnie inne życie. Ponie-waż ich mama zmarła, dziewczyna mieszka w Londynie z dziadkami. Z pozoru jest typową nastolatką – trochę zbuntowaną posiadaczką ko-ta o imieniu Muffinka, przeżywają-cą wzloty i upadki. Jest pochłonięta życiem towarzyskim bardziej, niż nauką. Wszystko jednak zmienia się, kie-dy Carter i Sadie spotykają się podczas jednej z corocznych wizyt ojca w Londynie. Pan Kane zabiera ich do muzeum w nadziei na nawią-zanie kontaktu z córką i połączenie rodziny, ale zamiast tego przez przy-padek uwalnia egipskiego boga Se-ta i sam znika. Sadie i Carter stają przed trudnym zadaniem. Dowiadu-ją się, że są czarodziejami, a op-rócz boskiego ucieleśnienia zła uwolnieni zostali także innibogowie, których oni muszą okiełznać. Naj-większym problemem stają się jednak zamia-ry Seta. Planuje on, wraz ze swą armią demonów brutalnie zapanować nad całym światem. Czy Carter i Sadie podoła-ją zadaniu? Muszę przyznać, że „Czerwoną Piramidę” czytałam z ogromną przyjemnością. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – humor, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcję, odro-binę romansu i oczy-wiście masę ciekawos-tek na temat staro-żytnego Egiptu. Pierwsza część „Kronik Rodu Kane” trzymała mnie w napięciu, wywoływała przyjemny dreszczyk emocji i wciskała w fotel. Nieszablonowi główni bohaterowie kierują się w życiu ważnymi wartościami – przy-jaźnią, miłością i chę-cią stawania się lepszy-mi ludźmi każdego dnia, a ich przygody mogą zarówno rozba-wić do łez, jak i wzru-szyć. Myślę, że „Czer-wona Piramida” to pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów Percyego Jacksona! dh. Kamila Woźniak Gotuj z Nami - harcerzami!Lubicie kuchnie z innych krajów? Ja ostatnio z takowa eksperymentuje :) Wam tez polecam! Oto przepis na grecka zapieknkę- Moussakę. Składniki, 4 porcje: •2sztuki bakłażana •4 łyżki oliwy 1 łyżka oleju roślinnego •1 cebula • ząbek czosnku •500g chudego mielonego mięsa •1 puszka pomidorów ewentualnie 1 łyżka koncentratu pomidorowego •1 łyżeczka ziół prowansalskich •1/2 łyżeczki cukru •sól i pieprz •30 g masła •2 płaskie łyżki mąki (25 g) •300 ml mleka •sól •szczypta gałki muszkatołowej kostka startego żółtego sera do posypania na wierzchu Przygotowanie: Pokroić bakłażany w plasterki, posolić i odstawić na 20 minut. Po tym czasie wypłukać pod bieżącą wodą i osuszyć dokładnie ręcznikiem papierowym. Rozgrzać olej na dużej patelni, wrzucić posiekaną cebulę z czosnkiem i smażyć 3-4 minuty, aż się zeszkli. Dodać mielone mięso i smażyć mieszając drewnianą łyżką 5 minut. Dodać pomidory, zioła i wymieszać. Sos beszamelowy: Roztopić masło na patelni lub w garnku, dodać mąkę i smażyć przez około 2 minuty na umiarkowanym ogniu ciągle mieszając. Stopniowo wlewać mleko cały czas mieszając aż sos zgęstnieje i będzie gładki. Doprawić solą, gałką muszkatołową, dodać połowę startego sera, wymieszać i podgrzać aż ser się rozpuści, odstawić z ognia. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Żaroodporne naczynie o pojemności około 2l posmarować masłem lub oliwą. Bakłażany podzielić na 3 części, na dnie rozłożyć pierwszą część, przykryć połową sosu mięsno-pomidorowego, ułożyć drugą warstwę bakłażana i przykryć resztą sosu mięsnopomidorowego. Położyć pozostałe plastry bakłażana i polać sosem beszamelowym. Posypać resztą sera i wstawić do nagrzanego piekarnika na 35 minut. Polecam, Patrycja Egier