Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
W numerze Redakcyjne résumé i pożegnanie z Czytelnikami …………………….….. 2 Julia Bogusz z klasy 7a szkolną mistrzynią geografii ..... 6 O dotrzymywaniu obietnic ....... 7 Siódmoklasiści na XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie ……... 9 Sekretarz naszej redakcji mistrzem fizyki …..............…… 10 Konkursy z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018 – podsumowanie ……................ 11 Szlakiem Karola Wojtyły ………. 12 Historia Podgórza – Małej Ameryki w nowo otwartym muzeum …………...............……. 16 Klasa 7a w Teatrze Współczesnym w Krakowie ….. 18 Tę książkę warto przeczytać ... 20 Interaktywna podróż przez wieki w HistoryLandzie …...........…… 21 Oby podczas poznawania pięknych zakątków Polski i świata zawsze było z Wami słońce! … 25 Redakcyjne résumé i pożegnanie z Czytelnikami Zapraszając do lektury pięćdziesiątego, ostatniego już, numeru „Primo”, gorąco dziękujemy Czytelnikom, dla których przez pięć kolejnych lat regularnie przygotowywaliśmy i publikowaliśmy nasz e- miesięcznik na platformie Młodzieżowej Akcji Multimedialnej Fundacji Nowe Media (łącznie 1370 stron tekstów i zdjęć). Aktualnie licznik „Primo” wskazuje ponad 84 tysiące wejść czytelników, a więc rekordową liczbę jak na gazetkę szkolną, na dodatek bez hashtagów. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Możliwość mówienia o poczytności pisma i podawanie liczb nie na poziomie dziesiątek czy setek, a tysięcy to dla nas największa nagroda. Od początku byliśmy świadomi, że gazetka, szczególnie w wersji elektronicznej, to istotny element promocji szkoły, więc dokładaliśmy wszelkich starań, aby jak najlepiejwywiązać się z powierzonego nam zadania. Czuliśmy ciężar odpowiedzialności za każde użyte w tekstach słowo i każde zamieszczone zdjęcie. Pisaliśmy przede wszystkim o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, sukcesach uczniów i naszych pasjach. Zachęcaliśmy do udziału w rozmaitych konkursach humanistycznych. Polecaliśmy ciekawe, naszym zdaniem, spektakle, koncerty, książki, imprezy kulturalne i popularnonaukowe. Przypominaliśmy o znamiennych dla polskiego narodu rocznicach wydarzeń historycznych. Przestrzegaliśmy przed czyhają- cymi na dzieci i młodzież niebezpieczeństwami. Opisywaliśmy najpiękniejsze rejony świata, które zobaczyliśmy w czasie wakacji, ferii zimowych lub majówek. Dzieliliśmy się naszymi opiniami i refleksjami na różne tematy. Nasz wysiłek szybko został zauważony i doceniony przez profesjonalnych dziennikarzy i grafików komputerowych, co nas niezmier-nie cieszyło i dodało nam skrzydeł. Zostaliśmy laureatemXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów Szkolnych „Forum Pismaków” i dwukrotnym laureatem Małopolskiego Konkursu na Gazetkę Szkolną „Prasówka” (2015 i 2016), zajmując trzecie miejsce w kraju i pierwsze miejsce w województwie. Reprezentanci redakcji wzięli udział w galach finałowych tych konkursów oraz w towarzyszących im warsztatach dziennikarskich i spotkaniach z doświadczonymi dziennikarzami i reporterami. W ramach wyjść zespołu redakcyjnego byliśmy w TVN, TVP Kraków, RMF FM, RMF MAXXX, Radiu Kraków oraz w redakcjach „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”, a także wielokrotnie w teatrach, muzeach, operze i filharmonii. Pojechaliśmy też na wycieczkę w Góry Święto-krzyskie. To wszystko nie tylko rozwijało nas, ale i integrowało. Za każdym razem wzbogacaliśmy galerię redakcji, więc będziemy mieć cenne pamiątki. Przeprowadzając wywiady bądź uczestnicząc w rozmaitych wydarzeniach, mieliśmy niepowtarzalną okazję rozmawiać na przykład z Grażyną Starzak, dziennikarką „Dziennika Polskie-go”, Anną Starmach, jurorką „MasterChef” i „MasterChef Junior” (programy TVN), Robertem Bogdańskim, byłym prezesem Polskiej Agencji Prasowej, prezesem Fundacji Nowe Media, Ewą Kwaśny, Katarzyną Wilk, Bogdanem Zalewskim, Kamilem Baleją i Krzysztofem Nepelskim, dziennikarzami RMF FM, Grzegorzem Bernasikiem, dziennikarzem Radia Kraków, Andrzejem Młynarczykiem, Radosławem Krzyżowskim i Pawłem Brandysem, aktorami teatralnymi i filmowymi, Sebastianem Perłowskim, znanym na świecie dyrygentem, Piotrem Czubą, sierżantem z 16 Batalionu Powietrzno- desantowego w Krakowie, Grzegorzem Radwanem, byłym reprezentantem Polski w koszykówce, Pawłem Minorowiczem, srebrnym medali-stą drużynowym Mistrzostw Świata HFT czy Dominikiem Rzepką, mistrzem świata w knockdown karate.Pisaliśmy teksty na oficjalną stronę internetową SP 41 i systematycznie aktualizowaliśmy zakładkę „Gazetka szkolna”. Mocno przeżywa-liśmy wszystkie sukcesy członków redakcji w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i krakowskich, nie tylko z języka polskiego. Redagowanie e- gazetki było wspaniałą przygodą, ale i ciężką pracą. Niełatwo było pogodzić rozliczne obowiązki i znaleźć czas na pisanie, jednak ani razu nie zawiedliśmy i pismo ukazywało się niezmiennie co miesiąc od wrześ-nia 2013 roku (oczywiście bez lipca i sierpnia). Na podstawie licznika wejść wiemy, że nadal czytane są archiwalne wydania „Primo”, od pierwszego włącznie, dlatego linki do wszystkich numerów wciąż będą dostępnena stronie internetowej szkoły. Lata 2013-2018 były dla nas okresem ekscytującym i owocnym. Teraz przed nami stoją nowe wyzwania. Żegnając się z Czytelnikami, raz jeszcze serdecznie dziękujemy i ciepło pozdrawiamy. Naszym następcom życzymy powodzenia. Zespół redakcyjny „Primo” résumé = krótkie streszczenie lub podsumowanie czegoś. Julia Bogusz z klasy 7a szkolną mistrzynią geografii 6 czerwca odbył się Szkolny Konkurs Geograficzny, który zorganizowała pani Grażyna Łacna- Krzyk, nauczyciel geografii. Do rywalizacji przystąpiło kilkunastu uczniów ze wszystkich klas siódmych. Najwyższą liczbę punktów (40 na 44 możliwe) zdobyła Julia Bogusz z klasy 7a (zastępcaredaktora naczelnego „Primo”), uzyskując tym samym tytuł szkolnej mistrzyni geografii i celującą ocenę roczną z tego przedmiotu. Wicemistrzem został Mikołaj Moskal, też z klasy 7a. Wyrazy uznania dla Julii i Mikołaja! Redakcja O dotrzymywaniu obietnic Nie jest łatwo zachować dobre relacje z ludźmi, którzy nie dotrzymują obietnic, zwłaszcza jeśli nawet nie pamiętają, że jakąś deklarację złożyli. Przecież nikt nie ma obowiązku spełniać wszystkich kierowanych pod jego adresem próśb, więc wystarczy, a nawet trzeba, powiedzieć, że nie ma się na coś czasu albo nie potrafi się czegoś zrobić, zamiast rzucać słowa na wiatr. Gdy ktoś nie ma pewności, czy uda mu się spełnić jakieś obietnice, powinien powiedzieć, że postara się, i rzeczywiściepodjąć próbę. Wówczas będzie w porządku wobec siebie i innych, a osoby proszące unikną zbędnych rozczarowań. Skutki czczych zapewnień, szcze-gólnie w sprawach ważnych, mogą być trudne do zniwelo-wania, a przede wszystkim są powodem ogranicze-nia bądź utraty zaufania do kogoś. Nie zawsze niezreali-zowanie dobrowolnie złożonego zobowiązania jest celowe i zaplano-wane. Zdarza się, że wynika z przyczyn obiektywnych, na które nie ma się wpływu. Należy wtedy wytłumaczyć się i przeprosić. Co w przypadku niesłowności wynika-jącej z niesolidności, lekceważenia drugiego człowieka czy lenistwa? W takiej sytuacji nie ma żadnego usprawiedliwienia, a ewentualne prze-prosiny będą tylko pustymi słowami. RedakcjaSiódmoklasiści na XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 18 maja wszystkie klasy siódme z naszej szkoły wzięły udział w XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, czyli wydarzeniu popularnonauko- wym, organizowa-nym od 2001 roku przez krakowskie uczelnie i instytuty naukowe. Za tegoroczną edycję, której hasło przewodnie brzmia-ło: „Moc rozumu”, odpowiedzialna była Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Patronem był prof. Antoni Kępiński, wybitny psychiatra badający możliwości ludzkiego intelektu (w tym roku przypada setna rocznica jego urodzin, zmarł w 1972 roku). W Festiwalowym Miasteczku Nauko-wym na Rynku Głównym w Krakowie siódmoklasiści, wchodząc do namio-tów wystawienni- czych, najpierw szukali odpowiedzi na pytania przygoto-wane przez nauczy-ciela prowadzącego w naszej szkole zajęcia z doradztwa zawodowego, a następnie oglądali prezentacje i pokazy oraz uczestniczyli w różnych minikonkursach. Największą popular-nością wśród nich cieszyły się propozy- cje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo- Hutniczej im. Staniisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otrzymali spororozmaitych nagród i gadżetów z logo wyższych uczelni. Mieli okazję przeko-nać się, jak fascynu-jąca może być nauka i jak wielki wpływ mają osiągnięcia naukowe i artystycz- ne na jakość życia. To było dla nich bardzo cenne doświadczenie. Redakcja Sekretarz naszej redakcji mistrzem fizyki Mikołaj Moskal zajął pierwsze miejsce, a Julia Bogusz – trzecie miejsce w I edycji Międzyszkolnego Konkursu z Fizyki. Oboje są uczniami klasy 7a i członkami zespołu redakcyj- nego „Primo”. Pogratulowała im pani Jolanta Popiel, nauczyciel fizyki, organizator konkursu, i Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim Zbigniew Kożuch (przewodniczący pozwolił sfotogra- fować się z nimi). Do finału zakwalifiko-wało się dwóch uczniów z SP 41 i jeden uczeń z SP 117. Otrzymali nagrody rzeczowe, a mistrz dodatkowo ocenę celującą z fizy-ki na koniec roku. Wielkie brawa dla laureatów! RedakcjaKonkursy z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018 – podsumowanie W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 4-7 SP 41 mogli wziąć udział w 26 międzynarodo-wych, ogólnopol-skich, wojewódzkich, krakowskich bądź dzielnicowych konkursach z języka polskiego. Informacje o nich, linki do regulaminów i najlepsze rezultaty uczniów SP 41 zamieszczałam systematycznie na stronie interne- towej szkoły, w e- gazetce „Primo” i w kalendarzu e- dziennika. Gratuluję uczniom z klas 4-7 SP 41 trzydziestu trzech sukcesów w wielu wyżej wymienionych konkursach i zachę-cam tych, którzy obawiają się rywalizacji z rówieś- nikami z Krakowa, Małopolski czy Polski, aby spró-bowali swych sił w przyszłym roku szkolnym. Krystyna TokarzSzlakiem Karola Wojtyły Ostatnią majówkę spędziłam w Wadowicach – mieście, w którym urodził się jeden z najlepiej rozpoznawalnych na świecie Polaków, Karol Wojtyła. Zwiedziłam kilka miejsc związanych z tym wyjątkowym człowiekiem. To było dla mnie głębokie przeżycie. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, miał wielkie serce. Bardzo chętnie pomagał potrzebującym, uczył bezinteresownej miłości bliźniego, wskazywał drogę tym, którzy zgubili się w życiu. Był podziwiamy i ceniony nie tylko przez chrześcijan, ale też wyznawców innych religii. Nie dziwi więc, że do jego rodzinnego miasta przyjeżdża tak wielu turystów. Ja wędrówkę wadowickim szlakiem Karola Wojtyły zaczęłam od bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Zobaczyłamw niej ołtarz główny z wizerunkiem patronki świątyni, kaplicę papieską z relikwiami św. Jana Pawła II i kaplicę Świętej Rodziny z chrzcielni-cą, przy której został ochrzczony Karol Wojtyła. Później udałam się do I Liceum Ogólno- kształcącego im. Marcina Wado- wity (przed II wojną światową Państwowe Gimnazjum im. Marcina Wadowity), którego najbardziej znanym absolwentem jest 264 papież. Spacerowałam uliczkami, które przed laty przemie- rzał Karol Wojtyła. Byłam nawet w cukierni, w której sprzedawane są jego ulubione kremówki. Ostatnim punktem szlaku było Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Mieści się ono w budynku przy ulicy Kościelnej 7, zajmu- je powierzchnię 1,2 tys. m2, jest podzie-lone na szesnaście stref. Jego sercemjest mieszkanie, w którym przyszedł na świat i mieszkał do osiemnastego roku życia Karol Wojtyła. Jest to bardzo nowo-cześnie zaaranżowa-na przestrzeń wystawiennicza. Multimedialna ekspozycja ukazuje św. Jana Pawła II od momentu narodzin do chwili śmierci. Odkrywa przed zwiedzającymi chłopca, który musiał pogodzić się z bólem i pustką po przed-wczesnym odejściu matki i brata, studenta Uniwersy-tetu Jagiellońskiego z zapałem chłonące-go wiedzę, pasjonata teatru, nart, futbolu, górskich wycieczek i spływów kajakowych, autora wierszy i dramatów, kapłana, biskupa, arcybiskupa, kardy-nała, metropolity krakowskiego, papieża, pielgrzyma apostolskiego, błogosławionego i świętego – człowie-ka zwykłego i nie- zwykłego zarazem. Pobyt w Wadowicach dał mi wiele do myślenia. Magdalena WęglarzHistoria Podgórza – Małej Ameryki w nowo otwartym muzeum 26 kwietnia 2018 ro-ku Prezydent Miasta Krakowa profesor Jacek Majchrowski otworzył nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Muzeum Podgórza przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1. Ta placówka wystawiennicza powstała dzięki staraniom społeczności lokalnej i pasjonatom pragnącym przywrócić pamięć o świetności miasta nazywanego Małą Ameryką. Główna wystawa, nosząca tytuł „Miasto pod kopcem Kraka”, prezentuje historię Podgórza – dziś jednej z dzielnic Krakowa, kiedyś wielokulturowego i wielonarodo-wościowego miasta, które pod koniec XVIII wieku założył austriacki cesarz, a zbudowali osadnicy z różnych krajów (w 1915 roku włączono je do Krakowa).

Warto obejrzeć tę ekspozycję nie tylko po to, by poznać losy prężnie rozwijającego się nowoczesnego miasta i jego postępowych mieszkańców, ale także w celu przypomnienia sobie wydarzeń historycznych związanych z rozpo-częciem procesu odzyskiwania przez Polskę suwerenności (jeden z wątków tematycz-nych zatytułowano „Niepodległość przy-szła z Podgórza”). Redakcja

Klasa 7a w Teatrze Współczesnym w Krakowie 25 maja uczniowie klasy 7a obejrzeli w Teatrze Współczesnym w Krakowie przeznaczony dla młodzieży spektakl „Zemsta”, będący autorską adaptacją mistrzowskiej komedii Aleksandra Fredry o tym samym tytule. Zobaczyli na scenie obowiązkową lekturę szkolną z galerią barwnych postaci, zaskakującymi zwrotami akcji i uniwersalnym przesłaniem. Historię absurdal- nego sporu powiatowych dygnitarzy o mur graniczny, perypetie żołnierza- - samochwała, knowania wdowy i płomienną miłość młodych bohaterów krakowscy aktorzy pokazali, łącząc tradycje teatralne z nowatorskimi rozwiązaniami scenicznymi. To bardzo spodobało się publiczności,

więc gromkim oklaskom wydawało się nie być końca. Po przedstawieniu siódmoklasiści naśladowali zawodowych aktorów, biorąc udział w warsztatach teatralnych, które poprowadziła Agnieszka Zieleziecka, znako-micie wcielająca się w jedną z ról w „Zemście”. Aktorka pokazała uczniom, jak kreować postać komediową, aby roz-śmieszyć widzów, a nie siebie. Krystyna Tokarz

Tę książkę warto przeczytać W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Tę książkę warto przeczytać” (pisaliśmy o nim w numerze 38) wybraliśmy „Srebrne-
go chłopca” Kristiny Ohlsson i powieść „Outliersi” Kimberly McCreight. Pierwszą poleciła Olivia Gabryś, drugą – Emma Kot. „Srebrny chłopiec” to drugi tom popu- larnej serii szwedz-kiej pisarki (tom pierwszy „Szklane dzieci”, tom trzeci „Kamienne Anioły”).


Dwunastoletniego Aladdina niepokoi chłopiec, którego widuje w pobliżu restauracji rodziców w nieodpowiednim do aury ubraniu (w mroźne dni nosi szorty i koszulkę z krótkim rękawem). Na dodatek z kuchni zaczyna znikać jedzenie. Kim jest ów tajemniczy bohater i co łączy go z legendarnym skarbem skradzio-nym w okolicy? Po powieść zatytuło-waną „Outliersi” powinni sięgnąć przede wszystkim ci, którzy lubią wartką i pełną niespodzia- nek akcję. Cassie wysyła do swej przyjaciółki SMS o treści: „Wylie, błagam, pomóż mi”. Nie pisze, gdzie jest, co jej grozi. Później daje tylko tajemni- cze wskazówki. Wylie rusza na ratu- nek. Próbuje odnaleźć Cassie, ale poszukiwania przedłużają się i stają się niebezpieczne. Dziewczynie towarzyszy Jasper, któremu nie ufa. Czy tym dwojgu uda się dotrzeć do Cassie? Klasa 7a
Interaktywna podróż przez wieki w HistoryLandzie


W ostatni piątek maja wzięłam udział w Nocy Muzeów w Krakowie. Korzystając z darmowych wejść do miejskich instytucji, postanowiłam odwiedzić HistoryLand, czyli centrum edukacyjne mieszczące się w budynku dawnego Dworca PKP Kraków Główny. Można w nim odbyć podróż przez wieki i przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z historii Polski, wszystko w otoczeniu makiet zbudowanych z ponad miliona klocków Lego i z wykorzystaniem multimediów oraz iluminacji. W poszczególnych salach ogląda-łam prasłowiańską osadę w Biskupinie, bitwę na polachGrunwaldu, starcie polskich i szwedzkich galeonów w bitwie pod Oliwą, obronę Westerplatte oraz walkę o Monte Cassino. Każdą byłam zachwycona, ale najsilniejsze wrażenie wywarła na mnie zajmująca około 200 m2 makieta przedsta-wiająca jedną z największych średniowiecznych bitew – rozprawę Polaków z Krzyża-kami 15 lipca 1410 roku. Na moich oczach, dzięki specjalnym animacjom i efektom audiowizualnym, niemal ożyło kilka-dziesiąt tysięcy miniatur ludzi i koni symbolizujących siły polsko- litewskie pod wodzą Władysława II Jagiełły, wspierane przez oddziały ruskie, czeskie i ta-tarskie, oraz stojącą naprzeciwko armię krzyżacką dowodzo-ną przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Z zapartym tchem patrzyłam na szarżu-jące wojsko: jazdę, piechotę i artylerię. Zjawiskowy pokaz!

Później podziwiałam wyglądające niemal jak prawdziwe Sukiennice, kościół Mariacki, Zamek Królewski na Wawelu i klasztor na Jasnej Górze. Na koniec udałam się do Stoczni Gdańskiej, gdzie rozpoczęła się droga Polaków do wolności. Przed wejściem na teren wystawy polecam poświęcić czas na obejrzenie krótkich filmów prezentujących proces powstawania makiet. Joanna Rupniewska

Oby podczas poznawania pięknych zakątków Polski i świata zawsze było z Wami słońce! Zbliżają się wakacje. Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam uda-nego wypoczynku na morskich plażach, nad jeziorami, nad rzekami, w lasach, na górskich szlakach, w trakcie spacerów po starówkach i nowoczesnych dzielnicach miast, wszędzie tam, gdziekolwiek tego lata będziecie. Oby podczas pozna-wania pięknych zakątków Polski i świata zawsze było z Wami słońce! Pamiętajcie o bez- pieczeństwie włas-nym i innych, zapo-mnijcie o brawurze. Zespół redakcyjny „Primo” Na koniec jeszcze informacja edytor-ska: program, w któ-rym tworzyliśmy wszystkie numery „Primo”, wymuszał spację po łączniku, mimo że nie powinno jej tam być (bez tego odstępu nie sposób było napisać na przy-kład przymiotników złożonych).