Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Немiнскi дыплом: чаго чакаць ад абласных ВНУ?
Праблема выбару ўнiверсiтэта заўсёды паўстае перад выпускнiкамi школ, гiмназiй


i лiцэяў асаблiва востра менавiта зараз — у канцы вучэбнага года, вясной. Яшчэ можна перабiраць варыянты таго, якую спецыяльнасць абраць, у якую ВНУ паступiць. Але калi стануць вядомымi вынiкiцэнтралiзаванага тэсцiравання, для адныхгэты выбар скарацiцца, а для iншых — наадварот, пашырыцца.Безумоўна, кiруючыся бацькоўскiмi парадамi цi ўласнымi

Пасля правядзення ў Горках «Дажынак-2012» з'явiласяшмат месцаў, якiя можна наведаць у вольныад заняткаў час, тым больш што вакол адныстудэнты — не засумуеш. Мы маем магчымасць замест заняткаў фiзкульрурай наведваць басейн.Карацей, мне часам здаецца,

амбiцыямi абiтурыент, хутчэйза ўсё, захочастаць студэнтам прэстыжнага i (пажадана) сталiчнага ўнiверсiтэта. Алецi ёсць маладыя людзi, якiя насуперак усiмканонам ужо паехалi шукаць шчасця зусiм не ў сталiцы сiнявокай? Ар'я на Зарыфi мiнулай восенню стала першакурснiцай Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэмii, а пакуль з цеплынёйрасказвае пра год, якi яна ўжо правяла ў35-тысячных Горках:«З'ехала з Магiлёва, каб патрацiць на адукацыю менш грошай: так цi iнакш тут нават iнтэрнат больш таннейшы. Тыя, хто ўвогуле нiчога не ведаюць пра Горкi i пра акадэмiю,здзiўляюцца: ну што я тут забылася? Але, праўда, ёсць i тыя, хто пагаджаецца са мной, штотут вельмi добра: людзi, планiроўка горада.Сапраўды, мне зручна хадзiць вучыцца: усекарпусы акадэмii (дарэчы, iх сямнаццаць!) знаходзяцца недалёка адзiн ад аднаго, студэнцкiгарадок таксама блiзка да месца вучобы.Спачатку, вядома, было нязвыкла, алехутка ўсё нармалiзавалася,мне нават спадабалася жыць у малым горадзе! што разнастайных забаў тут больш, чым сапраўднай вучобы! А яшчэ акадэмiя дае шанецпаехаць за мяжу, калi ты добра вучышсядыўдзельнiчаеш у грамадскай рабоце.Цi шкадую я, што паступiла менавiта ў Горкi? Нi грама! I тлумачыць, чаму, я магу бясконца. Мне падабаецца сам працэс вучобы,а яшчэ я стала членам клуба творчай моладзi.Тым, хто скептычнаглядзiць на гарады з насельнiцтвам менш за сто тысяч чалавек, раюпроста прыехаць сюды — самi паглядзiце, штоўсё зусiм не кепска». У гэтай жа акадэмii вучыцца i Таня Путрык, якая апынулася тут па iншых прычынах:«Я ўжо вучылася ў Мiнску, але аднойчы не здолела здаць экзамен ды «вылецела» з унiверсiтэта. Сядзела дома, а потым вырашыла: паступлю зноў! Толькi спецыяльнасць ужо iншуювыберу. Зноў здала цэнтралiзаванае тэсцiраванне, як i ўсе. На жаль, не вельмi паспяхова. Спачатку думала застацца ў сталiцы, але ў тойжа час вельмi не хацелася iсцi на «завочку»…У апошнi дзень сказала сабе:«Што будзе, тоехай будзе!» — ды сабрала валiзкi. Бацькi, усе сябры, знаёмыя падумалi,што гэта, напэўна, жарт такi своеасаблiвы.Перапытвалi па сто разоў, чаму я «жыццё сабеламаю»? Але жах «завочкi» перамог, i я адважылася, хоць спачатку сама не верыла, штоз'язджаю з Мiнска. Некаторыя i зараз не разумеюць, што я тутраблю. Я ж пакуль што зусiм не шкадую абпрынятымрашэннi. Казаць катэгарычна не буду, бо прайшло няшмат часу.Так, тут, вядома, больш сумна,чым у сталiцы: заўсёды адзiн i той жа маршрут для шпацыру. З плюсаў — цi ха ды спакойна. Сумую па родных, тым больш што ехаць да дому гадзiншэсць. Што мяне ратуе — гэтакiнатэатр!»

"Магчыма, я яшчэ перавядуся ў Мiнск. Хто ведае!"

Сваю гiсторыю расказала i Дар'я Урбан,студэнтка Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўнiверсiтэта. Гомель, безумоўна, не Горкi, але ў параўнаннi з Мiнскам, адкульз'ехала Даша, усё ж такi горад не такi вялiкi:«Паехала вучыцца ў Гомель па банальнайпрычыне: не прайшла на «бюджэт» у сталiцы.Дарэчы, мой хлопец адразу збiраўся ў Гомельпаступаць, але ў яго, на жаль, не атрымалася.Спачатку жыццё тут здавалася вельмi сумным. Потым вучыцца стала складаней. Таксама з'явiлiся новыя сябры. Сумаваць часуне засталося! А каб наведваць бацькоў, амалькожны тыдзень езджу ў сталiцу.Людзi не перастаюць здзiўляцца, як можнабыло паехаць у Гомель з Мiнска, без сяброў,зусiм адной. Бацькi нават спрабава лi адгаварыць мяне, бо вельмi знервавалiся… Алея цвёрда вызначылася: буду доктарам! Марыпавiнны здзяйсняцца. Зараз я не магу сказаць, шкадую цi не. З аднаго боку, не, бо з дзяцiнства хацела лячыць людзей. З другога — знiкла магчымасцьбачыцца з дарагiмi мне людзьмi, пра асабiстаежыццё я i думаць забылася.Праўду кажуць,чужыя гарады «забiраюць» блiзкiх. Часамвельмi хочацца, каб мяне падтрымала даўняя сяброўка. Магчыма, я яшчэ перавядуся ў Мiнск. Хто ведае!» I, мабыць, яшчэне могуць успрымаць змены ў сваiм жыццiаб'ектыўна. Гэту «версiю» я вырашыла праверыць, i сустрэлася з Уладзiмiрам Бекiшам, выпускнiком Полацкага дзяржаўнагаўнiверсiтэта 2013 года,якi ахвотна адказаўна мае пытаннi.
Пагутарыўшы з дзяўчатамi, падумалася,што перспектыва вучобы замежамi сталiцывыглядае не так безнадзейна, як здаваласяраней. Але цi так гэта сапраўды? Усе дзяўчаты скончылi толькi першы курс.


— Як ты, мiнчанiн, стаў студэнтам Полацкага ўнiверсiтэта? — Цяжка сказаць, выпадкова я выбраўВНУ цi не, але на гэтае пытанне даводзiласяадказваць не раз. Напэўна, пачну расказ зтаго, што вывучыцца па спецыяльнасцi «Праектаванне, будаванне iэксплуатацыя газанафтаправодаў i газанафтасховiшчаў» можнатолькi ў Полацкiм дзяржаўным унiверсiтэце:усяго 18 чалавек на год атрымлiваюць дыплом з гэтым запiсам. Калi казаць увогуле, то ў Полацку вучыцца шмат моладзi з Мiнска.Ёсць яшчэ дзве прычыны, па якой абiтурыенты прыязджаюць на перыферыю: не дабралiбалаў, каб прайсцi на бюджэт у мiнскай ВНУ,або чалавек проста хоча вылучыцца i зрабiцьне так, як усе. Я такога хлопца ведаю, але ягопасля першага курса адлiчылi: пазабаўляўся, iжаданне працаваць ды вучыцца прайшло.— Як адрэагавалi сваякi i сябры на тваёрашэнне? — На здзiўленне, збольшага нармальна,для iх было галоўнае, каб я атрымаў вышэйшую адукацыю. Бацькi казалi, што студэнт, якi жыве падматчыным крылом, — гэта не студэнт, i трэба ехаць пажыць асобна, паспытаць,як той казаў, сапраўднага студэнцкага жыццяў iнтэрнаце. З сябрамi сiтуацыя была горшай, таму што ўсе яны «распаўзлiся»: хтосьцi сярэднюю спецыяльнуюадукацыю атрымлiваў,хтосьцi адразу пачаў працаваць, а хтосьцi наогул за мяжу з'ехаў. Зараз састарых сяброўпадтрымлiваю сувязь толькi з адзiнкамi. — Не сумна было жыць у маленькiм горадзе пасля ад'езду? — На гэта пытанне не магу адказаць, тамушто я не паспеў адчуць рознiцу. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне давялося здаваць у армii, дзе я служыў адразу пасля школы, тамуехаў ва ўнiверсiтэт прама з казармы. Трапiўу студэнцкi iнтэрнат, дзе можна было спаць,колькi хочаш, есцi, колькi хочаш i што хочаш.Там былi дзяўчаты, там былi хлопцы — усёвесела, усё выдатна. — Пасля пяцi гадоў, праведзеных у Полацкiм унiверсiтэце, не шкадуеш пра сваё рашэнне? — Я нiколi нi пра што не шкадую! Магчыма, таму я так лёгка паехаў у iншы горад. Усё залежыць ад чалавека: калi табе не сумна зсамiм сабой, то будзе цiкава ў любым месцы,знойдзеш, чым займацца. Пасля размовы з героямi артыкула мянепрыемна ўразiла, што нi хто са студэнтаў не выказаў думкi наконт таго, што адукацыя ў рэгiёнах не адпавядае пажаданаму ўзроўню. Безумоўна, маё невялiчкае даследаванне не прэтэндуе на iсцiну ў апошняй iнстанцыi, але мнездаецца, зараз перспектыва з'ехаць з Мiнскадзеля атрымання адукацыi падаецца не такойужо i безнадзейнай. А як лiчыце вы? Ганна Пярова Пра Якуба КоласаКажуць, што для таго, каб зразумець душу народа, трэба пачуць яго песні. А каб зразумець творчасць паэта, неабходна хоць на кароткі час затрымацца на яго радзіме, у тых мясцінах, дзе выспявала першая Коласава песня, дзе пісаўся той радок, якому суджана было ўвайсці ў залаты фонд беларускай літаратуры. “Невялічкая вёска ў адну вуліцу выглядала непрыветна і непрытульна… амаль што не каля кожнай хаты ляжалі кучы бярвенняў і гнілі, але нікому не прыходзіла ў галаву палажыць кладачку хоць супраць свае хаты, каб льга было прайсці праз балота, у якім тапілася гэта вуліца… але палешукі звыкліся і зжыліся з гэтай граззю і не зварачалі на яе ўвагі. Хаты былі пераважна новыя, пабудаваныя з тоўстага і гладкага лесу. У размяшчэнні гаспадарскіх будынін на двары таксама не было пэўнага парадку і сістэмы, а ўсё было навалена як папала”, - пісаў Якуб Колас пра вёску Цельшына ў трылогіі “На ростанях”. Цельшына – гэта тое ж Люсіна. Сюды ў чэрвені 1902 года, прыехаў малады настаўнік на “выдатна” здаўшы экзамены за трэці клас семінарыі і атрымаўшы званне настаўніка пачатковага вучылішча. Канстанцін Міцкевіч любіў пагутарыць з мясцовымі жыхарамі, часта размаўляў з імі, раіўся, спачуваў ім. Палешукі хутка пазналі ў маладым настаўніку “свайго”,чалавека з сялянскага асяроддзя. Заходзілі да яго са сваімі скаргамі, крыўдамі, бедамі. Ім было лёгка размаўляць з настаўнікам, простым і задушэўным у абыходжанні з сялянамі, які клапаціўся пра добраўпарадкаванне школы, дапамагаў бедным і сіротам, арганізоўваў лекцыі для вяскоўцаў, растлумачваў ім неабходнасць адукацыі. Колішні яго вучань Міхаіл Занько ўспамінаў: ”Шмат гадоў таму назад у Люсіна прыехаў малады настаўнік Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч. Нялёгка было пачынаць работу ў вёсцы, дзе нават аб газавай лямпе маглі толькі марыць. Настаўніка любілі ўсе: і старыя, і дзеці. Бывала, збярэ ён нас і пачне распытваць, якія песні ў нас спяваюць, якія гульні бываюць ў святы. ...Але больш за ўсё яго хваляваў лёс народа”. У вёсцы было некалькі любых і дарагіх Канстанціну Міхайлавічу мясцін, дзе ён любіў пахадзіць, пасядзець, памарыць. Малады чалавек, зразумела, захапляўся і прывабнасцю мясцовых дзяўчат. Нават прыродная сціпласць не змагла перамагчы яго трапяткое сэрца. З аповесці “На ростанях” я памятаю, як Лабановіч літаральна сох па яркай і вострай на язычок дачцэ падлоўчага Ядвісі. І сёння засталіся ў лесе каля возера Дубаўскога тыя дубкі, каля якіх Канстанцін Міцкевіч спаткаўся з Ядвісяй. Але зараз гэта не дубкі, а ўжо магучыя вялікія дубы. Пра Коласа ў Люсіне не проста памятаюць -

Кожная вёска мае сваю гісторыю, і я рада, што ў гісторыю вёскі Люсіна ўвайшоў знакаміты пісьменнік Якуб Колас.

- шануюць яго імя, адносяцца з павагай да вялікага грамадзяніна, пісьменніка, патрыёта. На месцы старой школы ўстаноўлены памятны знак, які нагадвае, што тут настаўнічаў народны паэт Беларусі. У вёсцы пабудавалі кафэ “На ростанях” і краму “Ядвіся”, назвалі мясцовы СВК “Цельшына”. Есць і вуліца імя Якуба Коласа, на якой жывуць мае бабуля і дзядуля, прабабуля і цётка са сваёй сям’ёй. Зараз ў Люсіне вялікая трохпавярховая сярэдняя школадзіцячы сад, у якой знаходзіцца Коласаўскі музей. Увагу прыцягваюць фатаграфіі і дакументы, якія расказваюць пра жыццё і творчасць пісьменніка, яго асветніцкую і палітычную работу на Палессі. Усё ж самыя цікавыя гісторыі пра Я. Коласа — рамантычныя. “У дзяцінстве мне паказвалі знакаміты Целешаў дуб, мясціны, дзе Лабановіч заляцаўся да Ядвісі”, — узгадвае жыхарка вескі. Шкада, што лёс развёў настаўніка і палескую прыгажуню. У Люсіне ніхто нават не ведае, што сталася з Ядвісяй. Кажуць, яна з’ехала з гэтых мясцін... Затое пра далейшы шлях Коласа ведае кожны школьнік: яго чакала новае месца працы — Пінкавічы. Кожная вёска мае сваю гісторыю, і я рада, што ў гісторыю вёскі Люсіна ўвайшоў знакаміты пісьменнік Якуб Колас. Ганаруся тым, што маю родных, якія жывуць у гэтай вёсцы, дзе працаваў знакаміты пісьменнік. Цікава паслухаць, як бабулькі расказваюць пра сваіх бацькоў, якія былі знаёмы з Я. Коласам. Калі-небудзь гэтыя гісторыі я раскажу сваім дзецям і ўнукам. Лічу, што для іх гэта будуць не пустыя словы. Дар’я Занька Нет сада - нет проблемДеревня Бобровники Воложинского района недавно лишилась отличного вида и вкусных фруктов. В марте местное управление решило, что колхозныйяблочныйсад, который уже очень много лет дает хорошие плоды хозяйству, больше не нужен. Легче избавиться, чем ухаживать за ним.Несколько лет садом никто не занимался, никто не скашивал траву, которая вырастала до метра. Редко находились добровольцы, хотя человек, который обязан очищать сад в сельсовете, работает. И вот сейчас, когда в саду нет ничего, что так «мешало» начальству, земля пустует, мало того, уничтожить все смогли, а убирать за собой никто не стал. Пни, мелкие ветки, корни деревьеввсе это валяется. Половина гниет рядом с дачей. Уже прошло два месяца и ничего не изменилось, нет ни новых саженцев, ни убирается земля и для посева. Зачем было рушить то, что приносило деньги и никому не мешало, остается загадкой для всех жителей. Кристина Никанович

Veska

Фильмы и сериалы всех времен о жизни в деревне БЕЛЫЕ РОСЫ (1983) Фильм рассказывает о белорусской деревеньке Белые Росы, которую вотвот должны снести в угоду разрастающемуся городу. Всю жизнь в этой деревне прожил Фёдор Филимонович — он здесь родился, женился, возвращался сюда с трёх войн, воспитал троих детей. И на старости лет, перед закатом лет он борется с новым укладом жизни. Новые дома удобные — с удобствами в квартире, с отоплением, с газом, с водопроводом. Молодые люди свободные — им не надо содержать коров,они могут путешествовать, будучи не привязанными к родному месту. Старое, с его неторопливостью, казалось бы, не может существовать рядом с быстрым течением новой жизни, но на деле выходит ровно обратное — Фёдор Филимонович единственный кто может разобраться в жизни взрослых детей. ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (1984) Ликвидируя неисправность лебедки, Василий Кузякин получил травму и путевку на юг. Встретил роковую женщину Раису Захаровну и… вернулся Вася с курорта не к себе в деревню, а в дом Раисы Захаровны. Началась для него новая жизнь, в которой было много непонятного и интересного, но не было дома, где остались Надя, дети и голуби… Замечательный культовый фильм с невероятной атмосферой, смешными диалогами и потрясающими персонажами. МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (1979) Москва пятидесятых годов. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира — любви, счастья и достатка. Их судьбы складываются именно так, как предполагает характер каждой из девушек. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же — отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает сделать блестящую карьеру. В сорок лет судьба дарит ей встречу с прекрасным человеком и настоящую любовь. УЧАСТОК (2003) Милиционер Павел Кравцов — человек довольно странный. Если ему приходится на когото надеть наручники, он при этом извиняется и спрашивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен; он молод, но задумчив. С такими задатками в городской милиции карьеру не оченьто сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов в глухое село Анисовку обычным участковым. Чтото вроде ссылки или не очень почетной командировки. Да еще ссора с женой на почве непонимания ею преданности Кравцова профессии, когда профессия (в лице начальства) не оченьто держится за него… ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК(2006) смотрит в будущее:Оставив все и взяв с собой только любимую собаку Цезаря, породы бладхаунд, Кравцов приезжает в Анисовку и начинает обживаться в селе Продолжение знаменитого сериала «Участок». Совсем худо стало в Анисовке: народ выпивает, ленится, и с печалью селу грозит если не снос, то блокада по причине строящегося моста. Начальники решают использовать же пришла весна, а потому, чтоб было что есть, люди должны выйти в поле и засеять его, дабы потомнетрадиционное средство: позвать экстрасенса — и пусть он всех вылечит от пьянства, пессимизма и отсутствия трудового задора. Экстрасенс начинает сеанс, все засыпают, и он сам засыпает, вернее, падает в обморок. Пробудившись, Анисовка становится не такой как раньше, но и с экстрасенсом чтото случилось. Вот они и разбираются, кто кого заколдовал и как будет расколдовывать. Что приводит к череде удивительных, невероятных, но вполне реальных событий. ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА (2011) История этого сериала начинается тяжелым временем 1945 года, когда война уже вотвот закончится, но пока еще об этом никто не объявлял, и люди даже не подозревают, что скоро весь кошмар будет прекращен. Страшное и весьма жуткое время. Но даже несмотря на то, что война идет и люди обессилены от этих многочисленных боев, все собрать хороший урожай. Так в обычной деревушке под названием Марьино люди готовились к началу посева полей, и все было бы тихо и спокойно, если бы партия не прислала туда главой колхоза молодую, но очень амбициозную коммунистку Катерину. Вот с ее прибытием вся история и завязалась. ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ (2006) Катя приехала в Москву из далекой Хацапетовки. Ее заветная мечта — поступить в пищевой институт и стать шефповаром видного ресторана. Но, к большому сожалению героини, стать студенткой ей не удается, и девушка остается совсем одна в большом городе.Конечно, провинциальную простушку сразу же обворовывают. Однажды она встречает Диму Булычева — заядлого гуляку и выпивоху, которому умирающий дед отписал свои миллионы при одном условии: в течение месяца внук должен жениться, иначе деньги перейдут в Фонд природы. Встреча молодых людей оказывается поистине судьбоносной. Дима приводит Катю в ЗАГС.Никто, кроме молодоженов, не знает, что их брак — фиктивный. КОСТЯНИКА: ВРЕМЯ ЛЕТА (2006)

СВАТЫ (2008) Обычная современная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом страны или его женой.

Лето 1995 года. Подмосковный поселок. Тут, как водится, кипит своя веселая дачная жизнь. Старшеклассники, опьяненные свободой трехмесячных каникул, ведут себя соответственно возрасту. Ежевечерние собрания, громкая музыка из магнитофона, бренчание гитары, легкий флирт. В этой легкомысленной, ни к чему не обязывающей обстановке и рождается настоящее чувство между 15-летней Никой и 16-летним Костей. Ника — девушка из обеспеченной семьи, ее отец — известный художник. Ее мама умерла, когда девочке было шесть лет, воспитывает Нику гувернантка Полина. У отца молодая жена и, по сути, своя жизнь. Костя оказывается единственным человеком, который понял Нику, смог стать ей другом. Но самое главное, что девушка нездорова и ее недуг еще больше обостряет интригу сюжета. И вот, ее родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотр бабушек и дедушек. Но в результате телефонной путаницы присмотреть за ребенком приезжают два комплекта бабушек и дедушек — и родители мамы Маши (типичные сельские жители), и родители папы Максима (напротив, типичные городские). Между сватами начинается борьба за внучку. Они пытаются перетянуть Женю на свою сторону всеми доступными способами: балуют, задаривают, задабривают, закармливают и зацеловывают. Вместе с внучкой сваты успевают пережить массу приключений и проникаются друг к другу некоей симпатией. Юлия Лисова Воля Добрая, да доля лихая:

Захожу в первый увиденный дом. Он стоит в самом начале улицы, по правую сторону, дом из белого кирпича. О том, что в доме продолжается жизнь, свидетельствуют две собаки во дворе. Животные лаем встречают незнакомых гостей. Хозяйка дома, Елена Кирилловна Иович, управляется домашними делами. Муж Василий в это время на работе. Мужчине уже больше 70-ти, но он

чем живёт отселённая деревня В Доброй Воле в четырёх домах живет пять человек. Хотя когдато здесь было 50 домов. На месте бывшей начальной школы и магазина – пустырь. С десяток заброшенных домов, идеально заасфальтированная центральная дорога и беспроводные стационарные телефоны. Жители этой деревни в Лунинецком районе Брестской области выселились в начале 90-х. из-за Чернобыля. Ближайший населённый пункт к Доброй Воле – деревня Вулька-2. До «большой земли» с Доброй Воли – 6-7 километров. Дорога - хорошая гравийка. По бокам гравийки прокидывается заболоченная местность. В сухой год её масштабы кажутся небольшими. Много заростников, сухих поваленных деревьев. Дорожного знака, указывающего на название населённого пункта здесь уже нет давно. Деревня показалась настолько маленькой, что иначе чем хутором не назовёшь. Позже другие деревни выглядели просто мегаполисами по сравнению с Доброй Волей. На местах, где должны стоять деревенские хаты, растут деревья, высотой уже больше самих хат. Деревянные электрические столбы чередуются с бетонными. Чужому человеку, впервые попавшему в эти края, было бы непросто определить, какой из оставшихся домов ещё жилой.продолжает работать, почти каждый день ездит в соседнюю Вульку, в местный СПК. Семейство воспитало троих детей, все они разъехались. О том, чтобы бежать от радиации и самим, у родителей даже и мыслей не было. В 1969 году Елена и Василий расписались, сразу же принялись строить дом, дальше родились дети. А потом был Чернобыль. Оставлять нажитое супруги не отважились. «Нас тут не много, мы как одна семья», - говорит Елена Кирилловна. Отсутствие цивилизации и жизнь среди леса женщину не пугает. В случае надобности выручает муж, который частенько бывает в соседней деревне. Оплатить коммунальные, вернее – свет и телефон, для семьи не проблема. В деревню приезжает и «магазин», так местные называют автолавку из соседней д.Бродницы. Ассортиментом товаров жители Доброй Воли всегда довольны, если надо чтото, кроме товаров повседневного спроса, местные просят продавцов, а те обязательно привозят в следующий раз. С утра и до вечера в деревне тихо. Иногда проезжают МАЗы. Один встретили и мы. Скорее всего, он ехал из Дятловичей. Напрямую, через Добрую Волю, дорога до Вульки гораздо короче. Почта в деревню заезжает из города. Телефоны в деревне беспроводные – бобёр перегрыз линию, после этого и поменяли. Мобильная связь ловит, но не везде. Автолавка приезжает ближе к вечеру. Но оставшиеся жители боятся, что когданибудь «магазин» не приедет, и придётся быть голодными. Поэтому продуктов все всегда берут с запасом: по несколько пакетов молока и пачек масла, несколько буханок хлеба. Деревня доживает свои последние годы. Иногда сюда возвращаются былые жильцы. Просто, чтобы взглянуть на родные края, которые зарастают и меняются с каждым годом. Кто сходит в лес за ягодами, самыми вкусными, потому что родными, пускай и с радиацией, кто-то походит по пустому двору и вспомнит, как садил уже засохший сад или строил разрушенный временем дом. Временем и Чернобылем. Владислав Ленивко